Inici > Perfil del contractant

Perfil del contractant


 

Perfil de contractant del Consorci Digital Mataró-Maresme

De conformitat amb l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual d'aquesta entitat trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris, com són els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient.


Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats elaborat per la Diputació de Barcelona.

 [Accés als PCAG Serveis i Subministraments de la Diputació de Barcelona]


Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obres públiques elaborat per la Diputació de Barcelona.

[Accés als PCAG Obres de la Diputació de Barcelona]

 

Cerca avançada


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl